Startup slovníček

Svět startupů se zásadně liší od klasického podnikání. Startupy mají jiné cíle než běžné firmy a mají taky své specifické termíny, které by měl každý zakladatel dobře znát.

Pomalu uplynula doba tzv. „divokého západu“ startupů. Trh se v posledních letech neskutečně zprofesionalizoval a na zakladatele startupů jsou kladeny čím dál vyšší nároky a očekávání.

Našim klientům často pomáháme zorientovat se ve světě startupů, a přesně to bychom rádi pomohli i vám, v blížící se sérii na našem blogu.

Než se do toho ale pustíme, je potřeba si vyjasnit základní termíny, které budeme v příspěvcích využívat. Proto jsme vytvořili menší startup slovníček, kterým chceme objasnit význam některých zásadních pojmů.

Základní pojmy

 • MVP: Z anglického Minimum viable product by se česky dalo nejlépe přeložit jako Minimální funkční produkt. Jedná se o nejzákladnější možnou verzi vašeho produktu, jejímž cílem je ověřit zájem potenciálních zákazníků o váš produkt.
 • Venture capital: Investiční fondy, které se zaměřují na rizikové investice do startupů výměnou za ekvitu (podíl) ve firmě. Často se používá také pouze zkratka VC nebo VC fond.
 • Angel investor: Jednotlivci poskytující investice do startupů v nejranějších fázích. Vzhledem k riziku, které podstupují, mají většinou nejvýhodnější nákup procent daného startupu.
 • Pitch Deck: Prezentace, kterou si startup připraví pro Angel investora nebo VC fond. Pitch deck má danou formu a délku, kterou by měl startup dodržet. Obvykle obsahuje klíčové informace o value proposition, cílovém trhu, konkurenčních výhodách, finančních projekcích, růstové strategii a dalších.

Investiční pojmy

 • Runway: Doba, po kterou startup může fungovat, než mu dojdou prostředky.
 • Burn Rate: Rozdíl mezi příjmy a výdaji společnosti za určité časové období. Většinou uváděna v měsících.
 • Bootstrapping: Termín označuje startup, který roste za použití vlastního kapitálu zakladatelů, příjmů startupu a žádných nebo minimálních externích prostředků.
 • Jednorožec: Označení pro startup, který dosáhl hodnoty ocenění ve výši 1 miliardy dolarů nebo více. V Česku se tento termín často rozděluje na jednorožec (hodnota více než 1 mld. korun) a dolarový jednorožec (hodnota více než $1 mld.).
 • Akcelerátor:Poskytují podporu, mentoring a zdroje pro startupy v raných fázích vývoje výměnou za podíl ve firmě. Obvykle nabízejí strukturovaný vzdělávací program, možnosti networkingu a přístup k investorům, aby pomohly startupům urychlit jejich růst.
 • Inkubátor: Inkubátory jsou podobné akcelerátorům, ale často se zaměřují na podporu velmi raných fází startupů. Poskytují podporu, kancelářský prostor, mentoring a další zdroje, aby pomohly startupům rozvíjet své nápady a byznys modely.

Investiční kola

Pokud přemýšlíte o založení vlastního startupu, je důležité mít přehled o jednotlivých investičních kolech. Níže jsou chronologicky popsané hlavní investiční milníky, kterých může startup dosáhnout. S každým dalším úspěšně uzavřeným kolem se pro VC fond snižuje riziko investice. Zpravidla se tím tedy snižuje i ekvita, kterou za svou investici fond získá. Postupně také narůstají částky, o které startup žádá.

 • Pre-Seed: Jedná se o nejranější fázi investic. Většinou se skládá z tzv. Friends, Family and Fools (název mluví za vše) nebo Angel investorů. Využívá se většinou na tvorbu a spuštění MVP. 
 • Seed: Pro mnoho startupů se jedná o vůbec první investiční kolo. Prostředky získané v Seed round se nejčastěji využívají na dokončení produktu a nalezení market-fit. Na seed round by již startup měl disponovat MVP nebo mít jiným způsobem ověřený zájem o produkt. Zároveň je také již nutné mít připravený byznys plán.
 • Bridge round: Startup vypisuje bridge round ve chvíli, kdy není schopen dosáhnout další investiční fáze bez externího kapitálu. Nejčastěji je mezi fázemi Seed a Series A.
 • Series A: Series A přichází ve chvíli, kdy už startup dokázal validovat market fit a je připravený začít škálovat (nejčastěji na další trhy). Cílem Series A je získat dostatečný kapitál, který zajistí startupu raketový růst.
 • Series B, C, D, a další: Jedná se o investiční kola stejného typu jako Series A. Jejich cílem je umožnit startupu růst rychleji.
 • Mezzanine nebo Late-stage: Mezzanine financování, známé také jako late-stage, může být využito startupy, které jsou blízko k IPO nebo akvizici.
 • IPO: Z anglického Initial Public Offering označuje finální fázi celého procesu, kdy startup míří na burzu. Příklady takových startupů mohou být např. Uber nebo Slack.

Je důležité zmínit, že většina startupů nemá za cíl dojít až k IPO. Častějším scénářem je akvizice startupu větší společností. Nedávným příkladem může být akvizice grafického softwaru Figma společností Adobe za údajných $20 mld.

Produktové pojmy

 • Market Fit: Označuje dosažení souladu produktu/služby s trhem. Produkt nebo služba exektivně řeší problém cílového zákazníka. To potvrzuje také silná poptávka a pozitivní odezva ze strany zákazníků na daný produkt.
 • Churn Rate: Procento zákazníků nebo uživatelů, kteří se v daném časovém období rozhodli přestat používat váš produkt.
 • Pivot: Termín se používá pro zásadní změnu v produktu, business modelu nebo cílových zákazníků daného startupu. Pivot nastává většinou na základě zpětné vazby od uživatelů a umožňuje startupu uspět v případě, že původní plán nevyšel. Např. Twitter byl původně podcastovou platformou.