Rozdíl mezi Let’s Encrypt a placeným SSL z hlediska zabezpečení a ochrany

Při porovnávání Let’s Encrypt a placených SSL certifikátů z hlediska zabezpečení a ochrany se objevuje několik klíčových rozdílů, i když oba poskytují základní šifrování SSL/TLS, které zajišťuje bezpečnost dat přenášených mezi serverem a uživatelským prohlížečem.  

Úrovně validace

Let’s Encrypt: Tato služba nabízí pouze certifikáty pro validaci domény (DV), které ověřují vlastnictví domény, ale neposkytují dodatečnou organizační nebo rozšířenou validaci. Tato úroveň validace je obvykle dostatečná pro osobní weby, blogy a malé společnosti. Placené SSL certifikáty: Tyto certifikáty přicházejí ve třech typech—validace domény (DV), validace organizace (OV) a rozšířená validace (EV). OV a EV certifikáty zahrnují důkladnější procesy ověřování, které potvrzují legitimitu organizace stojící za webovou stránkou. EV certifikáty zejména poskytují nejvyšší úroveň důvěry a zobrazují zelený adresní řádek nebo název společnosti v prohlížeči, což může zvýšit důvěru uživatelů.  

Záruka

Let’s Encrypt: Neposkytuje žádnou záruku. Pokud certifikát Let’s Encrypt selže, neexistuje žádná finanční náhrada za škody nebo ztráty vzniklé v důsledku prolomení. Placené SSL certifikáty: Typicky zahrnují záruku, která se pohybuje od 10 000 USD do 1 500 000 USD v závislosti na typu certifikátu. Tato záruka funguje jako pojistka, která pokrývá případné finanční ztráty způsobené selháním certifikátu nebo prolomením dat.  

Podpora a trust seal

Let’s Encrypt: Jako bezplatná služba nemá dedikovanou technickou podporu. Má však robustní komunitu a rozsáhlou dokumentaci. Také neposkytuje tzv. trust seal, která slouží pro verifikaci důvěryhodnosti webové stránky, což může být nevýhodou pro firmy, které chtějí budovat důvěru zákazníků. Placené SSL certifikáty: Nabízejí technickou podporu a často zahrnují už v ceně výše zmíněnou trust seal, kterou lze umístit na webovou stránku. Tato pečeť může z pohledu uživatele nebo zákazníka významně zvýšit důvěru a tak i konverzní poměr.  

Platnost a správa certifikátů

Let’s Encrypt: Certifikáty jsou platné pouze 90 dní, což vyžaduje časté obnovování. I když je tento proces automatizovaný, může být obtížný a představuje riziko, pokud obnovení selže. Placené SSL certifikáty: Obvykle mají delší dobu platnosti, obvykle jeden až dva roky, což snižuje potřebu častého obnovení a riziko výpadku způsobeného vypršením platnosti certifikátu.  

Bezpečnost a funkce

Let’s Encrypt: Poskytuje stejnou úroveň šifrování jako placené certifikáty, ale postrádá některé pokročilé bezpečnostní funkce a komplexní validaci. Je praktickou volbou pro základní webové stránky, které sice pracují s citlivými údaji, ale nepotřebují tak vysokou důvěryhodnost z pohledu uživatelů. Placené SSL certifikáty: Často zahrnují dodatečné bezpečnostní funkce jako skenování malwaru a hodnocení zranitelností. Nabízejí také různé typy certifikátů, jako jsou wildcard certifikáty pro zabezpečení více subdomén, které Let’s Encrypt podporuje jen omezeně.  

Závěr

Let’s Encrypt je vynikající volbou pro menší weby a osobní blogy díky své cenové dostupnosti a jednoduchému použití. Nicméně pro e-commerce weby, velké firmy nebo weby zpracovávající citlivé uživatelské informace poskytují placené SSL certifikáty pokročilejší bezpečnostní funkce, validaci a výhody důvěry, které jsou klíčové pro udržení vysoké úrovně ochrany a důvěryhodnosti. Závěrem je vhodné také zmínit to, že pokud web pracuje s jakýmikoliv citlivými nebo osobními údaji, je potřeba SSL certifikáty použít. Zákon o zpracování osobních údajů (110/2019 Sb.) sice výslovně nestanovuje povinnost SSL certifikátů, ale vzhledem k tomu, že se jedná o důležitou součást technického zabezpečení osobních údajů, je nezbytné takové zabezpečení využít.